NET TRUYEN v5.0.1

Nhấn nút đen bên dưới, một cửa sổ mới MediaFire sẽ hiện ra, nhấn Download / Tải xuống.

  • Mở file NTT_5.0.1.apk lên và tiến hành cài đặt. Cài đè, không cần xóa app hiện tại.
  • Cài xong mở app, click vào nút menu ( 3 sọc ngang ) góc trên bên trái màn hình, chọn Cài đặt > Xóa cache. Sau đó Thoát app, mở lại 1 lần.
  • Tiếp tục đọc truyện thôi ACE